Yoga for børn

* Støtter børnenes motoriske udvikling.
* Træner styrke og balance.
* Stimulerer fantasi og kreativitet.
* Lærer børnene at finde ro og hvile i sig selv.
* Samler børnegruppen om en sjov aktivitet.
* Er ikke konkurrence.
* Øger koncentration og nærvær.

Hver undervisningsgang handler om et emne – f.eks. cirkus, en tur i skoven eller Afrikas dyr.

Vi bruger rim og remser, historier og sange, og vi leger med yogastillingerne i en hyggelig atmosfære.

Børnene lærer hvordan åndedrættet kan give enten ro eller energi.

Vi slutter med afspænding hvor børnene lærer at finde ind til en kerne af ro; noget de kan bruge i deres hverdag.

For kurser og arragementer kontakt Arenze Fischer: arenze@sol.dk

børneyoga børneyoga børneyoga